Medlemsmöte

Digitalt via zoom

Planerat datum för digitalt medlemsmöte. Länk kommer att skickas ut och information om ämne meddelas senare.