Motionsskrivardag

Ta chansen och påverka centerpartiets politik!

Som medlem i centerrörelsen har du motionsrätt till krets-, distrikts- och partistämman. Det innebär att du har rätt att lämna in motioner, alltså förslag, till respektive organisationsnivå. För att hjälpas åt ordnar Centerpartiet i Umeå därför en motionsskrivardag där vi tillsammans kan hjälpa varandra med formuleringar och ger lite tips och trix kring vad man kan tänka på när man skriver en motion.

Det här passar såklart extra bra eftersom partiet har partistämma i september, så de motioner som lämnas in nu kommer att tas upp där!

När: lördag 14 januari Tid: 13.00-16.00
Plats: Centerexpen, Skolgatan 48
Anmälan: www.sv.se/umea/motionsskrivarardag

Varmt välkomna!

arr: Centerpartiet Umeå och Studieförbundet Vuxenskolan