Tar landstinget och kyrkan sitt miljöansvar?

Öppet möte med fokus på miljö i landstinget och kyrkans verksamheter

Umeå Centerkvinnor och Umeå Stads Centeravdelning bjuder in till öppet möte med fokus på miljö i landstinget och kyrkans verksamheter.

Miljösamordnare Karin Modig berättar om hur landstinget tar miljöansvar. Från kyrkan deltar Rune Sjöström och Monika Sandström.

Tid: Ti 29/1 kl 18.30
Plats: Centerexpen, ordenshuset, skolgatan 48

Varmt Välkomna!