Förtroendevalda i kommunen 2022-2026

Vill du se vilka datum som olika nämnder har sammanträde hittar du dem här: Mötesdatum (länk till umea.se, öppnas i ny flik).

Längst ner på denna sida hittar du även ledamöter i de kommunala bolagen, samt en del stiftelser och annat som utses av Umeå kommunfullmäktige eller Umeå kommunstyrelse.

Pressbilder hittas på Centerpartiet Umeås Flickr.

Kommunfullmäktige (KF)

Ledamöter

Ersättare

Mattias Larsson (gruppledare)

Sven-Olov Edvinsson

070-682 17 19

070-602 66 34

mattias.larsson@umea.se

sven-olov.edvinsson@umea.seAnna-Karin Sjölander

Julia Algotsson

070-214 10 20

076-763 60 38

anna-karin.sjolander@umea.se

julia.algotsson@umea.seRobert Axebro

Solveig Granberg

072-219 87 75

070-220 78 26

robert.axebro@umea.se

solveig.granberg@umea.seMaja Westling Palmberg


070-772 88 76


maja.westling.palmberg@umea.se
Fredrik Rönn


070-323 63 83 


fredrik.ronn@umea.se
KF jämställdhetsutskott (JUSK)


Vice ordförande


Solveig Granberg


070-220 78 26


solveig.granberg@umea.se
KF valberedning


Ledamot


Maja Westling Palmberg


070-772 88 76


maja.westling.palmberg@umea.se


Kommunstyrelsen (KS)


Ledamot

Ersättare

Mattias Larsson

Maja Westling Palmberg

070-682 17 19

070-772 88 76

mattias.larsson@umea.se

maja.westling.palmberg@umea.seKS näringsliv- och arbetsutskott (KSNAU)


Ledamot

Ersättare

Mattias Larsson

Maja Westling Palmberg

070-682 17 19

070-772 88 76

mattias.larsson@umea.se

maja.westling.palmberg@umea.seKS planeringsutskott (KSPLU)


Ledamot

Ersättare

Mattias Larsson

Maja Westling Palmberg

070-682 17 19

070-772 88 76

mattias.larsson@umea.se

maja.westling.palmberg@umea.seKS hållbarhetsutskott (KSHU)


Ersättare


Maja Westling Palmberg


070-772 88 76


maja.westling.palmberg@umea.se


Byggnadsnämnden (BN)


Vice ordförande

Ersättare

Robert Axebro

Stina Fahlgren

072-219 87 75

070-671 21 40

robert.axebro@umea.se

stina.fahlgren@umea.se

Fritidsnämnden (FN)


Ledamot

Ersättare

Solveig Granberg

Malin Forss

070-220 78 26

073-767 41 41

solveig.granberg@umea.se

malin.forss@umea.se

För- och grundskolenämnden (FGN)


Ledamot

Ersättare

Ron Mahieu

Veronica Edén

073-058 01 52

070-301 69 00

ron.mahieu@umea.se

veronica.eden@umea.seFGN arbetsutskott (FGN AU)


Ersättare


Ron Mahieu


073-058 01 52


ron.mahieu@umea.se


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)


Ledamot

Ersättare

Maja Westling Palmberg

Baland Reza

070-772 88 76

076-767 52 36

maja.westling.palmberg@umea.se

baland.reza@umea.seGVN arbetsutskott (GVN AU)


Ledamot

Ersättare

Maja Westling Palmberg

Baland Reza

070-772 88 76

076-767 52 36

maja.westling.palmberg@umea.se

baland.reza@umea.se

Individ- och familjenämnden (IFN)


Ersättare


Lars Ove Renberg


070-351 93 88


larsove.renberg@umea.se


Kommunrevisionen


Ledamot


Marie Sandström-Öhberg


070-210 78 48


marie.sandstrom-ohberg@umea.se


Kulturnämnden (KN)


Ledamot

Ersättare

Anna-Karin Sjölander

Erik Häggström

070-214 10 20

070-678 60 10

anna-karin.sjolander@umea.se

erik.haggstrom@umea.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)


Vice ordförande

Ersättare

Julia Algotsson

Stefan Boström

076-763 60 38

070-600 63 75

julia.algotsson@umea.se

stefan.bostrom@umea.se

Personalnämnden (PN)


Ledamot


Åke Gustafsson


070-349 19 60


ake.gustafsson@umea.se


Tekniska nämnden (PN)


Ledamot

Ersättare

Fredrik Rönn

Andreas Ekegren Hällgren

070-323 63 83

076-817 79 06

fredrik.ronn@umea.se

andreas.ekegrenhallgren@umea.se

Valnämnden (VN)


Ledamot


Fredrik Rönn


070-323 63 83


fredrik.ronn@umea.se


Äldrenämnden (ÄN)


Ledamot

Ersättare

Åke Gustafsson

Malin Forss

070-349 19 60

073-767 41 41

ake.gustafsson@umea.se

malin.forss@umea.se

BOLAG


Umeå kommunföretag (UKF)


Ledamot

Ersättare

Mattias Larsson

Maja Westling Palmberg

070-682 17 19

070-772 88 76

mattias.larsson@umea.se

maja.westling.palmberg@umea.se

AB Bostaden


Ledamot


Eva Maaherra Lövheim


073-050 49 83


eva.lovheim@umea.se


Dåva DAC & Dovatech recycling AB


Vice ordförande


Maja Westling Palmberg


070-772 88 76


maja.westling.palmberg@umea.se


Dåva terminal AB


Vice ordförande


Maja Westling Palmberg


070-772 88 76


maja.westling.palmberg@umea.se


INAB


Vice ordförande


Sven-Olov Edvinsson


070-602 66 34


sven-olov.edvinsson@umea.se


Umeva inkl. Vakin


Ledamot


Robert Horvath


073-058 77 80


robert.horvath@umea.se


Umeå Energi AB


Ledamot


Torbjörn Wennebro


070-209 53 75


torbjorn@heleneborg.se


Umeå hamn AB


Ledamot


Eric Bergner


070-675 73 30


eric.bergner@umea.se


Umeå parkerings AB (UPAB)


Ledamot


Björn Johansson


070-334 55 10


bjorn.johansson@upab.se


Västerbottens museum AB inkl. stiftelsen


Ledamot


Inger Renström


073-030 35 81


inger.renstrom@umea.se


RÅD


Funktionshinderrådet


Representanter


Åke Gustafsson


070-349 19 60


ake.gustafsson@umea.se
Robert Axebro


072-219 87 75


robert.axebro@umea.se


Pensionärsrådet


Ersättare


Stina Fahlgren


070-671 21 40


stina.fahlgren@umea.se


FÖRENINGAR, STIFTELSER OCH FONDER


Arboretum norr


Ledamot


Håkan Appelblad


070-267 93 09


hakan.appelblad@telia.com


Djurförsöksetiska nämnden


Ledamot


Eric Bergner


070-675 73 30


eric.bergner@umea.se


Föreningen Blå vägen


Ledamot


Mattias Larsson


070-682 17 19


mattias.larsson@umea.se


Godemän vid fastighetsbildning


Gode man


Eric Bergner


070-675 73 30


eric.bergner@umea.se
Björn Johansson


070-334 55 10


tingstomten@gmail.com


Kvarken ports


Ledamot


Mattias Larsson


070-682 17 19


mattias.larsson@umea.se


Konstvägen 7 älvar


Ersättare


Ulla-Stina Lund


073-810 19 43


ullastina.lund@gmail.com


Landsbygdsutvecklingsrådet (LBR)


Representanter


Mattias Larsson


070-682 17 19


mattias.larsson@umea.se
Torbjörn Wennebro


070-209 53 75


torbjorn@heleneborg.se


Samordningsgrupp för Fairtrade city


Politisk representant


Stefan Boström


070-600 63 75


stefan.bostrom@umea.se


Västerbackens sågverksmuseum


Ersättare


Tord Renström


070-693 60 40


tord.renstrom@gmail.com
NÄMNDEMÄN


Nämndemän i Umeå tingsrätt (2024-01-01 - 2027-12-31)


Morgan Edstedt


Per Holmström


Lennart Persson


Lars Ove Renberg


Margareta Sandeström


Annika AnderssonBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.