Kretsstyrelse 2024-2025

Umeå kommun motsvarar en krets i Centersverige. Varje år väljer medlemmarna en kretsstyrelse som är kretsens högsta beslutande organ mellan stämmorna. Kretsstyrelsen ansvarar bland annat för aktiviteter, ekonomi och medlemsvård.

Stämmovalda ledamöter:


Fredrik Rönn, ordförande, Tomtebo
fredrik.ronn@innertavle.se
Julia Algotsson, vice ordförande, Ålidhemjulia.algotsson@centerpartiet.se
Robert Axebro, kassör, Bullmarkrobert.axebro@gmail.com

Mattias Larsson, Umedalen

mattias.larsson@centerpartiet.se

Åke Gustafsson, Berghem

ake.gustafsson@umea.se

Ron Mahieu, Holmsund

ron.mahieu@umea.se

Solveig Granberg, Tavelsjö

solveig.granberg@centerpartiet.se

Stefan Boström, Östra Ersboda

stefan.bostrom@yahoo.comPersonal:


Helena Samuelsson, administratör

helena.samuelsson@centerpartiet.se

Maja Westling Palmberg, politisk sekreterare

maja.westling.palmberg@centerpartiet.se


För kontakt med hela kretsen hänvisas till epost umea@centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.