Gruppledare

Personbild


Mattias Larsson

Gruppledare, Centerpartiet Umeå

Gruppledaren ansvarar för att leda Centerpartiet Umeås politiska arbete, och är partiets främste företrädare i Umeå.


Kontakta Mattias om du har frågor rörande:

  • Centerpartiets förda politik i Umeå


Mattias har följande politiska uppdrag:

  • Gruppledare och ordinarie ledamot kommunfullmäktige
  • Ledamot Kommunstyrelsen
  • Ledamot Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott
  • Ledamot Kommunstyrelsens planeringsutskott
  • Ledamot Umeå Kommunföretag
  • Ledamot i styrelsen för Kvarken Link
Kontakta Mattias Larsson

Kontakta Mattias

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.