Återställ stöd till landsbygdens vägar

Tekniska nämnden i Umeå kommun hade sammanträde i torsdags, och som man också kan läsa i VK så beslutade vi att återställa det stöd som kommunen haft till vägföreningarna, så att det framgent skall gälla enligt de gamla reglerna. Under förra mandatperioden togs detta bort som del i ett sparpaket, vilket var mycket beklagligt, skriver Fredrik Rönn (ledamot c i tekniska nämnden) i sin blogg.

 Centerpartiet har på olika sätt drivit denna fråga därför att vi tycker att det är viktigt att göra förutsättningarna på landsbygden, där dessa vägar främst finns, något mer rimliga. Vi har bland annat motionerat i kommunfullmäktige i frågan, för att få detta beslut redan i maj 2015.