Insändare:

Jämställda pensioner behövs nu

Insändare från Solveig Granberg, (C) publicerad i Västerbottens Kuriren 210818

Kvinnornas pensioner är ungefär två tredjedelar av männens. De flesta garantipensionärer är kvinnor. Det är varken rimligt eller rättvist. Centerkvinnorna driver flera förslag vid Centerpartiets stämma 23-26 september för att uppnå högre livsinkomst för kvinnor och jämställda pensioner.

En kvinnas livsinkomst är i snitt 3,6 miljoner lägre än en mans. Det beror på olika saker.

Kvinnor tar mer ansvar för obetalt hushållsarbete och barnomsorg med längre föräldraledighet och mera VAB. Dessutom jobbar kvinnor oftare deltid än män, inte sällan för att kunna ta ansvar för hem och barn och inte sällan i branscher som är lägre betalda än mansdominerade. Allt detta är faktorer som påverkar kvinnors inkomst, vilket ger utslag på pensionen.

Pensionsgapet mellan kvinnor och män är 31 procent. De allra flesta av de så kallade garantipensionärerna , det vill säga de med allra lägst pension, är kvinnor. Att leva på en så låg summa pengar som pensionär inskränker många kvinnors liv och frihet. Därför kräver Centerkvinnorna jämställda pensioner.

För att sluta pensionsgapet mellan kvinnor och män krävs långsiktigt arbete så att kvinnors livsinkomst höjs. För att nå en jämställd ekonomi måste vi se till hela livet och där ingår pensionen.

Ett jämställt arbetsliv är en viktig del för jämställda pensioner, men de pensionärer som idag lever på små marginaler behöver hjälp omgående. De kan inte göra en tidsresa och höja sin pension genom höjd inkomst. För dem krävs åtgärder som höjer deras och stärker deras ekonomi - NU! Därför har Centerkvinnorna lagt förslag till Centerpartiets Partistämma den 23-26 september bland annat om att SLOPA SKATTEN PÅ GARANTIPENSIONEN. En annan viktig fråga är att tjänstepension ska erbjudas till alla med anställning. Ännu en generation med sådana skillnader i pension är ett stort misslyckande för jämställdheten.

Solveig Granberg, Centerpartiet
Vice ordförande i Umeå kommuns Jämställdhetsutskott
Länsordförande i Västerbottens Centerkvinnor