Ett företagsamt Umeå


sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Umeå har ett av landets starkaste näringsliv, med en bra blandning av branscher. Det är företag och företagande som till stor del skapar arbete och sysselsättning, och därigenom resurser för att betala vår gemensamma välfärd. Genom ett bra företagsklimat kan vi få fler nya, växande och lönsamma företag där fler jobb skapas. Tyvärr återkommer även här den tudelning vi har konstaterat på så många andra håll. Kommunledningen gör att för att hjälpa de typiskt manliga branscherna, så som anläggning, bygg och fastighet. När det kommer till de kvinnodominerade branscherna så som barn- och äldreomsorg tar det däremot stopp.

Om kommunen ska klara det växande servicebehov som följer en snabb expansion måste alla goda krafter ges likvärdiga förutsättningar och utrymme. Som centerpartister vill vi därför att slagord som ”stoppa vinster i välfärden” läggs åt sidan, så att energin kan läggas på att stimulera aktörer som är beredda att investera i verksamheter som tillgodoser hela skalan av grundläggande mänskliga behov, vare sig det gäller tak över huvudet eller omsorg.

Ett enkelt och effektivt sätt att göra det mer attraktivt att starta upp företag i kommunen är att införa Rättviksmodellen. Med en väg in, mindre byråkrati och enklare regler är det att slipa ner trösklarna. Det handlar bland annat om att ta bort förskottsbetalning för tillsyn, och istället införa rådgivande samtal och faktura i efterskott.

Centerpartiet i Umeå vill:

  • underlätta för alternativa driftsformer inom bland annat skola, vård och omsorg
  • utveckla upphandlingsförfarandet så att lokala mindre aktörer ges bättre möjligheter att delta
  • införa Rättviksmodellen för att förbättra förutsättningarna för framgångsrikt företagande
  • att kommunen stödjer och stimulerar aktörer som vill engagera sig i att tillgodose alla basala servicebehov från bostäder till barnomsorg och äldreomsorg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.