Vårt arbete i Kommunfullmäktige

Här samlas motioner, interpellationer och frågor inlämnade av våra förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige. Välj år i sidomenyn för att se motioner, interpellationer och frågor från respektive år. Sitter du på en mobil enhet hittar du sidomenyn genom att trycka på de tre strecken uppe till höger.

sol-has-bg

Motioner

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. De bereds av den förvaltning som berörs innan de återvänder till kommunfullmäktige. Det kan därför ta viss tid innan motionen kommer tillbaka för beslut om det krävs omfattande utredning av förslaget. En motioner leder alltid till att kommunfullmäktige tar ställning i frågan. I motionsdebatter får samtliga ledamöter i fullmäktige delta.

Interpellationer

Interpellationer är längre frågor, som får ställas av ledamöterna i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd eller ett utskott, samt till övriga ledamöter som kommunfullmäktige utser. De kan även ställas till ett kommunalt företag, och besvaras då av en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse. I interpellationsdebatter får samtliga ledamöter i fullmäktige delta.

Frågor

Frågor är kortare än en interpellation, och får ställas av ledamöter i fullmäktige till ordförande i en nämnd eller ett utskott. När enkla frågor debatteras är det bara frågeställaren och den ordförande som fått frågan som får delta.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.