Inför distriktsstämman

Valda ombud och medlemmar får chansen att tycka till om de motioner som ska behandlas vid distriktsstämman.

32 motioner har inkommit till årets distriktsstämma. Några av dessa kommer från vår kretsstämma eller från enskilda medlemmar i Vännäs. Ta chansen att påverka våra ombud innan de reser till stämman. Vi ses på medis den 3 april kl 19.00.