Gruppmöte 14 maj inför kommunstyrelsen

Måndagen den 18 maj har kommunstyrelsen sammanträde och bereder ärenden som sedan tas av kommunfullmäktige. Som medlem har du rätt att delta och en möjlighet att påverka hur vi ska ställa oss i de frågorna.

Vart parti samlas för sig kl 18.39. Kl 19.30 samlas Treklövern för att diskutera om vi kan hålla en gemensam linje. Gruppmötena är en möjlighet att diskutera de politiska beslut som fattas och du kan påverka hur Vännäs ska utvecklas.