Kommunens ekonomiska läge

I arbetet med budget 2020 erbjuds partierna i treklövern möjligheten att få information av kommuncheferna och ekonomichefen.

Centerpartiet Vännäs bjuder tillsammans med Liberalerna och KD till ett medlemsmöte kring arbetet i budgetberedningen. Kommuncheferna och ekonomichefen beskriver vad ledningsgruppen kommit fram till. Hur mycket pengar förväntas Vännäs få de kommande åren, vilka kostnader förväntar sig förvaltningarna under den tiden och vilka konsekvenser kan olika besparingar ge. Ta chansen att ställa frågor till kommunchefen och ekonomichefen kring de ekonomiska ramarna kommunen ser framför sig. Efter deras dragning får vi chansen att tillsammans i treklövern föra en diskussion kring hur vi vill förvalta de pengar som finns.

Informationen börjar kl 18.00 i sessionssalen på medborgarhuset.

Vi bjuder på frukt!