Fler boendeformer

Vi behöver större rotation på bostadsmarknaden. Fler villor behöver frigöras för inflyttning och ett bredare utbud av komfortboenden över hela kommunen behöver tillskapas, inte minst i allmännyttan.

Vi vill arbeta aktivt för att seniorboenden byggs i hela kommunen. Det leder till ökad trygghet för äldre, ger en generationsväxling i boendet och ökad inflyttning. Det ger även en betydande besparing för kommunen på sikt.

Det behövs också fler attraktiva boendemiljöer i strandnära lägen. Vi står upp för en förändrad strandskyddslagstiftning som utgår från kommunens och medborgarnas lokala kunskap om vad som är skyddsvärd natur och vad som ska kunna bebyggas och utvecklas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.