Företagsvänligt klimat

Jobben skapas hos företagen. Därför måste vi ge dem de bästa förutsättningarna för att växa och utvecklas. Det ska vara lätt att förstå vilka villkor som gäller. Att hjälpa företagen att göra rätt är det effektivaste sättet att utöva tillsyn. Ett exempel kan vara att tillämpa avgiftsbaserad tillsyn istället för grundtaxa.

Företag utvecklas där mångfalden gror. Därför är det viktigt med ett klimat där vi välkomnar nya branscher och öppnar upp för nya idéer! Vi måste jobba smart tillsammans med andra aktörer som också vill bygga ett starkt Kramfors!

Ett bra första steg vore utökade möjligheter till gårdsförsäljning för våra dryckesproducenter, öppna upp för fler aktörer inom vård och omsorg med exempelvis fler servicetjänster till äldre och mat till skolor och boenden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.