Jämställdhet

Ekonomisk frihet är en grundförutsättning för allas förmåga att leva ett självständigt liv. Vi vill se ett system där försörjningsstöd betalas ut 50/50 till par som bor i samma hushåll. Våra system ska uppmuntra till delaktighet, inte cementera utanförskap.

Vi vill även stärka kvinnors möjligheter att driva företag genom riktade rådgivningsinsatser.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.