rättvisa villkor för landsbygden

Landsbygden har mycket att erbjuda. För att människor ska kunna bo och leva i hela kommunen krävs det attraktiva samhällen och jobb. Då måste vi ha en politik som gynnar jobbskapandet i växande företag samt tillgänglig och nära service. Dessutom behöver vi en miljöpolitik som ger förutsättningar för en hållbar tillväxt

En levande landsbygd är en förutsättning för hela kommunens utveckling. Bra villkor i form av tillgänglig kollektivtrafik, utbyggt bredband och fungerande service är en förutsättning för att få livspusslet att fungera.

Genom att planera utifrån de olika kommundelarnas förutsättningar har vi en möjlighet att ta till vara på och förstärka orternas identiteter. Kommunen behöver både skapa förutsättningar för utveckling och underlätta för att bygga, bo och arbeta i hela kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.