Nära och tillgänglig vård

Tillsammans med regionen behöver vi arbeta mer förebyggande för ökad folkhälsa. När du behöver vård ska den finnas nära och vara tillgänglig. Högre kontinuitet bland personalen i hemtjänsten ger ökad trygghet.

Att arbeta inom vården behöver vara mer attraktivt. Arbetsmiljön behöver förbättras. Genom att nyttja teknik på ett smart sätt kan vi använda våra resurser mer effektivt.

Vi behöver ta krafttag för att motverka psykisk och fysisk ohälsa. Inför temadagar i skolan och på kommunala arbetsplatser för att bredda kunskapen och öppna upp för samtal.

Vi vill utöka möjligheterna för privata företag att verka inom personlig assistans. Hemtjänsten och äldrevården skall även innefattas av lagen om valfrihet, LOV.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.