Trygg skola och förskola

Förskolor ska finnas nära bostaden och det är ett viktigt signalvärde till framtida invånare att förskoleplatser finns tillgängliga var du än väljer att bo.

Vi vill behålla och stärka våra skolor och satsa på ett nära ledarskap. Inne- och utemiljöerna behöver rustas upp till att vara trygga och stimulerande.

Våra barn har rätt att känna sig trygga och ha en meningsfull fritid. För att fler ska känna sig inkluderade behöver vi medverka till ett varierat utbud av aktiviteter i hela kommunen.

Vi tror att nya digitala lösningar tillsammans med ett starkt värdegrundsbaserat ledarskap är två viktiga faktorer för en nära, trygg och modern skola.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.