Centerpartiet värnar om jordbruksmark

Centerpartiet nekar planbesked för ett stort bostadsprojekt på 9 hektar intill Lomsjön till förmån för att bevara en stor yta med jordbruksmark.

Vi i Centerpartiet gillar när det byggs, men ibland, som nu, måste man ta hänsyn till andra värden. Det här är ett väldigt stort område som vi inte vill expoatera.

– Vi har inget emot att bostäder byggs, men det här är en väldigt stor yta med jordbruksmark som bara skulle försvinna, säger Andreas Jansson (C), andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

- Problemet med projektet är att det bland annat sänker det självförsörjningsgraden lokalt. Vi har beviljat byggen på jordbruksmark tidigare, men det här var för mycket, anser Andreas.

Länk till reportaget:

https://www.allehanda.se/2022-05-29/positivt-besked-for-villaomradet--beslutet-kritiseras