Bättre bostadspolitik leder till inflyttning

Bertil Jonsson berättar i en insändare om hur han tror att vi attraherar inflyttning i gruppen 20- 40 år.

Jobb, bra skola och inte att glömma, attraktiva bostäder leder till inflyttning tror Bertil.

Han föreslår att kommunen lägger in detta i sin översiktsplan.

Förbättrad bostadspolitik som kan leda till inflyttning:

• Planläggning av många nya bostadsområden i tätortens ytterområden. Cirka 500 nya småhus behöver byggas de närmaste 10-15 åren.

• Bygg småhus på icke aktivt brukad jordbruksmark

• Lätta på strandskyddsreglerna, tillåt strandnära byggande, särskilt i kommunens inre delar.

• Ställ miljökrav på vatten, avlopp mm för bygget. Vilken teknisk lösning byggaren löser kraven med är inte en kommunal fråga. Denna punkt tillsammans med de två ovanstående punkterna öppnar för byggande på många attraktiva lägen på landsbygden.

• Förbättrad service och attityd till medborgarna enligt ovan hos kommunens bygglovsenhet

Läs insändaren här:

https://www.allehanda.se/2022-07-21/c-bostadsratter-i-centrum-lockar-inte-de-viktiga-barnfamiljerna