Bryt de äldres digitala utanförskap!

Det finns alldeles för många äldre som inte vet hur man använder sig av Internet och digitala tjänster, det vill vi ändra på.

Bryt de äldres digitala utanförskap

Internetstiftelsens årliga undersökning ”Svenskarna och internet” redovisar att nio av tio svenskar använder internet dagligen, exempelvis för tjänster som digitala brevlådor, internetbank och strömmande medietjänster.

Av de som inte använder internet är äldre överrepresenterade. Därför vill vi i Centerpartiet underlätta för våra äldre genom att skapa ett digitalt Seniorcenter, en portal på kommunens hemsida där information till seniorer finns samlad.

Exempel på vad Seniorcentret kan innehålla;

  • Grupper där seniorer lär andra seniorer om IT.
  • Handledda datakurser för nybörjare.
  • Digitala möten med aktualiteter, föreläsningar, information samt inspiration.
  • Möjlighet till chatt (IRL) och telefonsupport.
  • Ekonomisk rådgivning riktat till äldre via befintlig budget och skuldrådgivare.
  • En lista med mötesplatser för äldre; träffpunkter, organisationer, organisationer för volontärer, samt företag som erbjuder sociala kontakter.

Vi vill också att det ska finnas internetuppkoppling på alla rum på kommunens samtliga vård-omsorg och LSS boenden.

Centerpartiet i Örnsköldsvik föreslår att:

- Ett digitalt Seniorcenter på startas på kommunens hemsida

- Delar av verksamheten i Seniorcentret läggs ut på lokala studieförbund

- Internetuppkoppling ska finnas på alla rum på kommunens samtliga vård-, omsorgs- och LSS-boenden.


Liisi Hägglund ( C )

Erika Sjödin ( C )