Stärk samarbetet med Umeå universitet

Erik och Anton lyfter i sin insändare vikten av att stärka regionen med tillgång till utbildningar, även utanför Västernorrland. Man belyser även vikten av att de offentliga arbetsgivarna måste bli bättre på att erbjuda praktik.

Erik Orrell och Anton Ångman belyser i sin insändare vikten av tillgång till utbildning för Örnsköldsviks utveckling med fokus på Umeå Universitet.

"För att säkra kompetensförsörjningen för framtidens medarbetare inom välfärd, industri och företag behöver man också kunna tänka utanför länet. Kopplingen åt norr och Umeå universitet är viktig för utvecklingen i hela Västernorrland. Det går heller inte att förbise att universitetet i Umeå också har ett bredare utbud av utbildningar som behövs inom vår arbetsmarknad."

Man tycker även att de offentliga arbetsgivarna måste bli bättre på att ta emot studenter och erbjuda praktik.

"Förslag till detta är delvis att man tar fram konkreta program för omhändertagandet av studenter för mottagandet till verksamheten, men även att både kommun och region samarbetar i att skapa goda sociala förutsättningar för de studenter som kommer och besöker verksamheterna, ofta flera veckor i sträck."