Bättre arbetsmiljö för barn och lärare!

Anna-Britta svarar på en insändare där man undrar vad vi har för ståndpunkt om Sidensjöskolan. Anna-Britta tycker att kommunen måste ha en tydligare prioriteringslista för vilka skolor som ska rustas för framtiden.

Efter tjugo år är skolprojektet S3B (Själevad, Bjästa, Bredbyn, Björna) ännu inte helt genomfört av Örnsköldsviks kommun och styrande Socialdemokrater. Jag skulle inte sätta större tilltro till utpekade miljoner i deras budget än att Centerpartiet och ÖrnsköldsviksAlliansen genom bland andra mig återkommande har lyft underhåll av skollokaler som för oss prioriterat och att vi också har miljoner till detta i vårt budgetförslag. Dock utan att specifikt säga att det är just Sidensjö som är först i kön, helt sant.

Örnsköldsviks kommun behöver en ny, konkret och tydlig prioriteringslista för upprustning av skolor. Sidensjö som har många barn i nuvarande verksamhet och fler inkommande behöver dels få en akut lösning och dels rustas för framtiden. Jag kan lova så mycket att Sidensjöskola är en del av den listan.

Anna-Britta Åkerlind, toppkandidat för Centerpartiet i Örnsköldsvik