Hemtjänsten kan bli bättre med vår politik

Vi tror att vi kan förbättra hemtjänsten i Örnsköldsvik, både för personalen och för omsorgstagaren.

Vi tror att vi kan förbättra hemtjänsten i Örnsköldsvik, både för personalen och för omsorgstagaren.

Anna-Britta ger replik på Jan-Olof Häggströms (s) insändare om kvaliteten inom hemtjänsten och tydliggör att det inte är personalens fel att statistiken ser ut som den gör.

Insändaren:

Under en debatt anordnad av pensionärsorganiationerna SPF och PRO i lördags redovisades jämförande siffror om omsorgsverkamheten i Örnsköldsviks kommun. Siffrorna är från Kolada, kommunernas gemensamma statistikcentral.

- Vår kommun har högst kommunalskatt av jämförbara kommuner.

- Vår kommun har sämre kvalitet än snittet men högre kostnader.

- Vår kommun har bland de sämsta siffrorna för personalkontinuitet (en person som har hemtjänst i Örnsköldsvik möter 18 olika personer under fjorton dagar)

Kommuner som har någon andel privat verksamhet har genomgående bättre siffror än Örnsköldsvik.

Det finns ingen kritik mot hemtjänstens personal i detta, de arbetar i sitt anletes svett utifrån de förutsättningar de får av styrande s-politik.

Jag, Centerpartiet och ÖrnsköldsviksAlliansen menar att lägga än mer skattepengar på nuvarande system inte är lösningen. Vi vill pröva fler aktörer, ge personalen möjlighet att faktiskt kunna byta arbetsgivare eller starta eget inom sin profession. Siffrorna i Kolada visar att det är både möjligt och önskvärt.

Anna-Britta Åkerlind, toppkandidat för Centerpartiet i Örnsköldsvik