Extra stöd till de mest utsatta

Det har varit ett tufft år ekonomiskt, särskilt för de som har försörjningsstöd. Därför föreslår välfärdsnämnden och kommunstyrelsen att barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd får 1000kr extra per barn i julpeng