Debatt (C): Örnsköldsvik behöver bättre infrastruktur

På bilden från vänster: Erik Orrell, Anna-Britta Åkerlind och Andreas Jansson.

 

Den svenska infrastrukturskulden är enorm.

Tåg ställs in med kort varsel eftersom tågbolagen inte vill riskera förseningar på de slitna banorna. Det finmaskiga vägnätet är gravt eftersatt och både större vägar och spårförbindelser har på många håll nått sin maxkapacitet.

Runt om i Sverige, i varje kommun och i varje län, finns exempel på exempel på hur den uppbyggda infrastrukturskulden ställer till problem varje dag. För transportsektorn, för pendlare, för den som vill hälsa på släkten över jul eller bara ta sig till affären. Det är problem som också hämmar den svenska industrin och den svenska tillväxten.

För Örnsköldsvik är det särskilt viktigt att staten tar sitt ansvar och genomför förbifart Örnsköldsvik med en tunnel genom Åsberget. Dessutom finns behovet av dubbelspår på Ostkustbanan och en långsiktigt finansiering i vår flygplats. Det är viktigt för Örnsköldsviks utveckling, export och hälsa i och med att E4ns dragnings genom centrum orsakar dålig luftkvalitet.

Centerpartiet tänker inte låta det fortsätta. Därför har vi presenterat Sverigelyftet – ett historiskt reformpaket – för att vända utvecklingen och få en fungerande infrastruktur i hela landet. Bland annat föreslår vi en nationell infrastrukturberedning som kan jobba långsiktigt med frågan, satsningar på små och enskilda vägar, ett återupptaget arbete med nya stambanor och för att nödvändiga spår för svensk industri säkras. Underhållsskulden ska repareras till 2035.

På lokal nivå driver vi på gentemot regeringen och ansvariga myndigheter för att de ska ta sitt ansvar. Vi har även ansökt om planbesked för Förbifart Örnsköldsvik för att snabba på processen och föreslagit ökade satsningar på vägunderhåll i vårt budgetförslag.

Infrastrukturen är den viktigaste satsningen vi gör för klimatet. Den är central för tillväxten, möjligheten att bo och leva i hela landet samt för beredskapen och Sveriges förmåga att försvara sig. Infrastrukturen behöver ett Sverigelyft.

Anna-Britta Åkerlind, kommunstyrelsens ordförande (C)

Andreas Jansson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande (C)

Erik Orrell, gruppledare (C)

Här kan ni läsa mer om Sverigelyftet.