Debatt (C): Höjt lönegolv slår hårt mot företagen

Den följande insändaren publicerades i Örnsköldsviks Allehanda den 26 februari 2024. Ni kan läsa den via ÖAs webb här.

Regeringen har återigen presenterat åtgärder för att strama åt arbetskraftsinvandringen till Sverige. Migrationsministern säger att det ska motverka fusk och hävdar att kompetensen redan finns i Sverige. 

Ministerns uttalanden kunde inte vara längre från sanningen. Regeringens förslag kommer istället att försämra svensk konkurrenskraft och göra det ännu svårare för företag att hitta personal.

När man frågar företagen om varför de anställer arbetskraftsinvandrare svarar alla princip samma sak:

De kan inte hitta rätt kompetens i Sverige.

Det kan handla om högkvalificerad arbetskraft som civilingenjörer, men det kan också handla om djurskötare inom lantbruk eller vårdpersonal på ett äldreboende.

Under förra året införde regeringen ett lönegolv på 27 300 kronor, alltså en lägsta lön en arbetskraftsinvandrare måste tjäna för att få arbeta i Sverige. Lönegolvet har fått massiv kritik, inte minst för att det helt går emot den modell vi har på svensk arbetsmarknad för lönesättning. Lönegolvet riskerar dessutom att öka det fusk och missbruk som regeringen säger sig vilja stävja, genom att ännu fler fuskar och uppger en högre lön än man faktiskt har.

För att komplicera saken än mer föreslår man nu ytterligare höjt lönegolv, till 34 200 kronor. Och till det en massa olika typer av undantag i regelverket. Såväl för branscher som arbetskraftsinvandrare inte får jobba inom, men också undantag för branscher inom bristyrken där lönegolvet inte gäller.

Ett snårigt regelverk och hårt politiskt styrd arbetsmarknadsprövning gynnar ingen. Vare sig för företagen eller de arbetskraftsinvandrare Västernorrland och hela Sverige så väl behöver.

Att lappa och laga i lagstiftningen är aldrig bra. Det är inte så en ansvarsfull regering agerar. Det löser inga problem, utan skapar snarare istället nya. Det kan aldrig vara bra varken för tillväxten eller kompetensförsörjningen. Och det är verkligen inte bra för svenska företag som är beroende av arbetskraftsinvandring.

Jonny Cato (C), migrationspolitisk talesperson 

Anne-Li Sjölund (C), riksdagsledamot Västernorrland