Bättre stöd till utsatta barn

Barn i Örnsköldsvik som lever i familjer med ekonomiskt bistånd kommer få ökat stöd av kommunen framöver.

Det är många människor som har det tufft ekonomiskt just nu. Därför har Välfärdsnämnen fattat beslut om att ändra riktlinjerna för ekonomist bistånd och därigenom skapa bättre förutsättningar för utsatta grupper att få ihop sin vardag. Ändringen innebär att barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd kommer få ökat stöd för fritidsaktiviteter och mobiltelefoner. Summorna baseras på prisbasbeloppet och kommer för 2024 att innebära 5 730 kr för fritidsaktiviteter och 1 719 kr för att kunna köpa en mobiltelefon. Tidigare har barn kunnat få 4000 kr per år till fritidsaktiviteter. Möjligheten att få bidrag för mobiltelefon är ny och kommer gälla för barn som är äldre än 12 år.