Kristina Eriksson - din regionledamot

Personbild


Din regionledamot, Västernorrlands län
Sollefteå

Jag är din röst i regionfullmäktige i Västernorrland. En röst som faktiskt höjer frågor om kvinnosjukvård i landsbygd i hela Västernorrland och inte bara i Medelpad. Sollefteå BB är en lika aktuell fråga i val 2022 som valet 2018. Jag ser vikten av regional utveckling på alla nivåer i hela Regionen. Region Västernorrland är möjligheternas region!

Utöver min hjärtefråga om Sollefteå BB är jag en stark röst för ett klimatneutralt Västernorrland. Ett klimatneutralt Västernorrland med rimliga lösningar för klimatomställning som ska fungerar i all typ av landsbygd. Vi behöver infrastruktur i form av alternativa drivmedelsstationer, persontrafik på järnväg och vi ska inte glömma bort cykelbanor i landsbygd. Det gör skillnad för vårt klimat, för folkhälsan och för din ekonomi. Region Västernorrland bär ett stort ansvar för klimatomställningen på lokal nivå. Fördelning av medel till smarta innovativa lösningar måste ske snabbare, smartare och smidigare för alla oavsett var i Regionen du bor.

Vill du som jag se ett BB i Sollefteå, ekonomisk frihet för alla och ett klimatneutralt Västernorrland i alla hörn då ska du kryssa mig Kristina Eriksson i regionvalet den 11 september.

Här är några frågor jag tycker är extra viktiga:

  • Stärka vården före, under och efter graviditet i hela länet och erbjuda möjlighet till förlossning i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.
  • Österåsens livsstilsmedicin ska finnas kvar och få ett större uppdrag att främja folkälsan för både barn och vuxna i hela regionen.
  • Trygga akutsjukvården i hela länet, med tre akutsjukhus som utvecklas i samverkan med varandra.
  • Att kvinnosjukvård i alla åldrar får högre status och inte förhandlas bort vid besparingar.
  • Att förnybar energi är nyckeln till klimatomställningen, den energi som producerars i bygden den ska stanna i bygden eller gynna bygden på allra bästa sätt.
  • Att all offentlig verksamhet och tar ansvar att bli klimatneutrala.
  • Att klimatneutrala transporter värnas på alla nivåer.
  • Fler statliga och regionala prioriteringar av gång- och cykelvägar efter populära bostadsområden i landsbygd 
  • Att persontrafik på järnväg blir verklighet i hela länet.
  • Att lokal livsmedelsproduktion tas på allvar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.