Sollefteåcentern

Välkomna till Sollefteå Centern som tror på styrkan av att HELA kommunen ska leva och verka.

Just nu går det riktigt bra för Sollefteå kommun. Vi är för första gången på decennier inne i en positiv spiral av utveckling, etableringar, inflyttning och framtidstro. En kommunledning som tror på framtiden och utvecklingskraften i vår kommun gör skillnad. Skolans förutsättningar, företagsklimatet och landsbygdens möjligheter att växa och utvecklas är kärnfrågor för Centerpartiet.

Tillsammans med företagen, föreningslivet och tjänstepersonerna i kommunen har vi visat att man kan göra på riktigt skillnad om man krokar arm och förändrar attityder. Decentralisering är vår ledstjärna och grundläggande samhällsservice ska finnas nära människor.

Vårt fokus ligger på verkstad framför prat och vi har åstadkommit mycket men vi vill mer: persontrafik på järnvägen igen, hjälpa Försvarsmakten att bli större, jobba för akutsjukvården och BB i Sollefteå. Det är med sådana lösningar och idéer vi tror utvecklar kommunen bäst och för oss in i en ljus framtid.

Här under hittar du våra kontaktpersoner, kretsstyrelse och bli självklart medlem i vår fantastiska förening. Umgås, engagera dig politisk eller stödj vår ideologi att få mandat i kommun, region och riksdag. Ditt engagemang gör skillnad. Alla behövs på alla vis.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.