Välkommen till Centerpartiet Västernorrland

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi strävar efter ett hållbart Västernorrland där människor får bestämma mer själva.
Centerpartiet väljer att pröva nya lösningar. Oavsett om det gäller miljön, ekonomin, välfärden, jämställdhet eller regional utveckling så formulerar vi en närodlad politik som håller på sikt.

  • Vi vill ha dubbelspår längs hela Ostkustbanan
  • Vi vill ha en giftfri vardag, i första hand där barn och unga vistas.
  • Vi vill ha en öppenhet för en mångfald av utförare i välfärden
  • Vi vill att samverkan mellan kommun och region stärks för bättre fungerande vårdkedjor och samordning av verksamheter

Relaterade nyheter