välkommen till Seniornätverket

Kom och var med du som har idéer om politik som berör oss seniorer på alla plan.

Andelen äldre ökar i Sverige och frågor som berör oss seniorer behöver lyftas på alla plan.
Med det här nätverket hoppas vi att Centerpartiet ska kunna bli starkare och relevantare i vår politik för just seniorer. Det handlar såklart om äldreomsorg men även om bättre förutsättningar för aktiva seniorer och delaktighet i ett föränderligt samhälle.

Vi önskar bli fler i vårt nätverk i Västernorrland.

Vi som har varit med länge har mycket att bidra med och tillsammans har vi de bästa förutsättningarna för att komma med bra förslag och driva viktiga frågor.

Centerpartiets seniornätverk nationellt har startat med digitala träffar och har haft möten med två representanter från varje distrikt. En hel del regionala och lokala nätverk är bildade och har en aktiv verksamhet med inbjudna föreläsare, studiebesök m.m. Det har varit två fysiska möten per år tidigare, men nu är det i form av digitala möten och då en gång i månaden.

Vi i Västernorrland hade vårt första möte förra hösten och ordnade i vintras ett möte i Sollefteå, sen slog Covid-19 till så vi kunde inte fortsätta att träffas fysiskt. Vi hoppas nu att fler vill vara med så vi kan få igång nätverk runt om i hela Västernorrland. Och så länge vi inte kan ses fysiskt skulle vi kunna träffas digitalt.

Ditt engagemang är därför viktigt! Hör av dig till..

Görel Thurdin Mobil: 0705432963
gorel.thurdin@telia.com

När du anmäler dig så uppge namn och mailadress så vi kan ta kontakt.


Bild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.