Dina lokala politiker

Här kan du läsa mer om vilka som är förtroendevalda i kommunfullmäktige och kommunens nämnder och styrelser för mandatperioden 2022-2026. Nya val till bolagen kommer att ske under våren 2022.

Vill du kontakta någon av våra förtroendevalda, använd detta formulär. Kontaktuppgifter till gruppledare och ordförande finns även under kontakta oss uppe i menyn.


Gruppledare och kommunalråd

Madelene Fager

Kommunfullmäktige

Madelene Fager, ledamot

AnneMarie Andersson, ledamot

Lina Johansson, ledamot

Eleonore Westlund, ersättare

Sofia Granefeldt, ersättare

Kommunstyrelsen

Madelene Fager, vice ordförande och ordinarie ledamot

AnneMarie Andersson, ersättare

Sofia Granefelt, ersättare

Barn och utbildningsnämnden

Mats Rosen, 1a vice ordförande och ordinarie ledamot

Pamlera Lundin, ersättare

Socialnämnden

Eleonor Westlund, ordinaire ledamot

Anna Rosen, ersättare

Kungsörs kommunföretag AB

Madelene Fager, ordinarie ledamot

Kommunens fastighetsbolag AB (KFAB)

Per Woulikainen, vice ordförande

Kommunens teknikbolag AB (KKTAB)

Gunnar Karlsson, ersättare

Arboga och Kungsörs Vatten AB

Gunnar Karlsson, ersättare

Valnämnden

Gunnar Karlsson, vice ordförande och ledamot

Mats Rosén, ersättare

Plankommittén

Madelene Fager, vice ordförande och ledamot

Parlamentarisk kommitté för miljö, jämställdhet, kultur fritid

Madelene Fager, sammankallande och ordinarie ledamot

Erik Vestholm, ordinarie ledamot

Parlamentarisk kommitté för ortsutveckling

Rasmus Olssson, ordinaire ledamot


Lina Johansson, Madelene Fager, Anna Rosén, Per Woulikainen, Gunnar Karlsson, Pamela Lundin, Annika Johansson, Sofia Granerfeldt, AnneMarie Andersson. Saknas på bild Rasmus Olsson och Erik Vestholm.

Kontaktformulär


Skriv din fråga eller fundering här, vi hör av oss så snart vi kan.

Ange dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig på e-post eller telefon.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.