Vår politik för kungsör

Centerpartiet i Kungsör står för en politik med fokus på ett hållbart Kungsör.

sol-has-bg sol-light-text

Nytt ledarskap för Kungsör framåt

Kungsör har stor potential att utvecklas till en grön kommun där människors engagemang, kreativitet och entreprenörsanda tas tillvara. Det är tillsammans som vi utvecklar hela Kungsörs kommun och får saker att hända. För att nå dit behövs ett nytt ledarskap som tar ansvar för och är en ledande aktör för miljö och klimat; där fler företag etableras och fler jobb skapas; där invånares inflytande och åsikter tas tillvara och där öppenhet och närhet är våra ledord.

Det här tycker vi är lite extra viktigt för just Kungsör

  • Öka medborgarinflytandet - Det ska vara enkelt att följa och påverka vad som händer i kommunen exempelvis via kommunens hemsida. Vi behöver mötesplatser där medborgare kan träffa sina politiker.
  • Öka kommunens miljöengagemang - Kungsör ska vara en drivande eko-kommun och det ska vara enkelt att leva miljövänligt och att sopsortera. Kungsör ska bli en fossilfri och miljösmart kommun.
  • Närodlad mat - Den mat som serveras i kommunens serveringar ska vara av god kvalitet och vara näringsriktig, det är dags att kommunen ställer högre krav i sina upphandlingar så att svenska miljö- och djurskyddsregler premieras. Ingen antibiotika i vår mat, tack!
  • Förenkla för företagen - Det ska vara enkelt att driva företag, så också i Kungsör. Vi behöver fler arbetstillfällen i kommunen och vill satsa på ett starkare företagsklimat med bättre service och dialog.
  • Hela kommunen ska leva - Våra satsningar ska gynna alla delar av kommunen, landsvägar ska knyta ihop vårlandsbygd och Valskogs och Kungsörs tätorter ska vara nav för en växande kommun.
  • Ett hållbart liv - I Kungsör ska man känna trygghet genom hela livet. Skola, barnomsorg, äldreomsorg och social omsorg ska samspela för att i alla lägen ge kvalitativt stöd och lärande till kungsörare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.