Vår politik

Centerpartiet i Kungsör står för en politik med fokus på ett hållbart Kungsör.

sol-has-bg sol-light-text

En grön röst för Kungsörs bästa

Kungsör har stor potential att utvecklas till en grön kommun där människors engagemang, kreativitet och entreprenörsanda tas tillvara. Det är tillsammans som vi utvecklar hela Kungsörs kommun och får saker att hända.

Det här tycker vi är lite extra viktigt för just Kungsör:

  • Centerpartiet står upp för det öppna och fria demokratiska samhället, vår liberala demokrati, yttrandefrihet, föreningsfrihet och alla människors lika värde. I ett demokratiskt samhälle vill vi att alla människors engagemang, kreativitet och entreprenörskap tas tillvara. Vi vill därför öka insynen och inflytandet i det kommunala beslutsfattande.
  • Kungsör ska vara en av Sveriges mest hållbara kommuner. En kommun som minskar utsläppen och skapar bättre förutsättningar för liv på jorden. En kommun som skyddar värdefulla naturmiljöer och som göra det enkeltr att ta cykeln eller tåget till jobbet och skolan, välja den miljövänliga bilen och installera solceller på taket, bygga ett miljövänligt hus, sortera sitt avfall.
  • Alla barn och unga ska ges möjlighet att lyckas i skolan och ingen ska lämna grundskolan utan godkända betyg. Därför vill vi att kommunen anställer fler behöriga lärare, utvecklar elevhälsan och ser över stadieindelningen.
  • Fler bostäder och utveckling av hela kommunen på ett hållbart sätt. Skyddsvärd mark ska värnas och utvecklingen ska ske på ett ansvarsfullsätt. Därför vill vi bland annat se en ny översktplan för kommunen.
  • Förenkla för företagen - Det ska vara enkelt att driva företag, så också i Kungsör. Vi behöver fler arbetstillfällen i kommunen och vill satsa på ett starkare företagsklimat med bättre service och dialog.
  • Hela kommunen ska leva - Våra satsningar ska gynna alla delar av kommunen, landsvägar ska knyta ihop vårlandsbygd och Valskogs och Kungsörs tätorter ska vara nav för en växande kommun.
  • Ett hållbart liv - I Kungsör ska man känna trygghet genom hela livet. Skola, barnomsorg, äldreomsorg och social omsorg ska samspela för att i alla lägen ge kvalitativt stöd och lärande till kungsörare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.