Kontaktpersoner

Vill du ha kontakt med oss Centerpartiet i Sala kommun, kontakta;

Carola Gunnarsson, kommunkretsens ordförande och vice ordförande SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)
Tel: 070-242 69 65
E-post: carola.gunnarsson@sala.se

Anders Westin, gruppledare
Tel: 070-551 14 11
E-post: anderswestin69@gmail.com

Anders Wigelsbo, kommunalråd
Tel: 070-530 12 17
E-post: anders.wigelsbo@centerpartiet.se

Leif Angmo, Centerpartiet i Svenska kyrkan i Sala kommun
Tel: 070-542 31 00
E-post: leifangmo@gmail.com