Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen ansvarar för Centerpartiet och Centerkvinnorna i Västmanlands verksamhet på länsnivå. Styrelsen består av 9 personer, samt en representant från CUF.

Distriktsordförande

Elisabet Sannesjö, Västerås

elisabet@sannesjo.com
021-470 48 02

Vice ordförande

Magnus Nystedt, Sala

magnus.nystedt@centerpartiet.se

Ekonomiansvarig

Jonathan Taki, Västerås

takijonathan@hotmail.com

Ledamöter

Jenny Adolphson, Köping
jenny.adolphson@centerpartiet.se

Anna Gunstad Bäckman
anna.gunstad@centerpartiet.se

Ulf Jansson, Västerås
ulf_jansson@tele2.se

Barbro Larsson, Sala
barbro.larsson@centerpartiet.se

Helena Norrby, Skinnskatteberg
helena.norrby@centerpartiet.se

Elisabet Pettersson, Sala
elisabet.pettersson@sala.se

Malin Svedberg, CUF-representant
malinsvedberg@live.se