Telia släcker ner landsbygden

Under 2016 kommer ett trettiotal telestationer i sju av länets tio kommuner att stängas och koppartråden plockas ned. Detta i TeliaSoneras arbete med framtidens nät.

Från Centerpartiets sida är vi kritiska till att nedmonteringen utförs innan godtagbara alternativ finns på plats.

"I grunden anser vi att idén är god, men den ligger inte alls i fas med bredbandsutbyggnaden och förstärkningen av mobilnätet i länet", skriver nio C-företrädare från berörda kommuner gemensamt i en debattartikel.

Man skriver också:
"Problemet i Västmanland är att vi har områden på landsbygden där mobiltäckningen är mycket dålig. Bredband via fiber saknas också fortfarande på stora delar av landsbygden, inte minst i de områden som nu drabbas av Telia Soneras stängning av telestationer."

Speciellt stor oro känner vi inför den situation som en rad företagare på landsbygden i Västmanland kommer att ställas inför. Hur ska man klara av att driva sina företag om man inte har tillgång till en fungerande kommunikation via bredband."

Debattartikeln har publicerats på Magazin24.se, VLT, Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, Sala Allehanda, Fagersta Posten och Västmanlands Nyheter.