Klart med ny sjukhusbyggnad i sala - med bassäng

På regionfullmäktige den 16 april togs det slutliga beslutet om att uppföra en ny sjukhusbyggnad i Sala. Investeringen beräknas till drygt 560 miljoner kronor och vara klart 2022.

Förutom den nya byggnaden så ska även den befintliga vårdecentralen på sjukhusområdet renoveras. Planeringen för Sala sjukhus har pågått under lång tid och började med ett behov för ökade möjligheter till rehabilitering och bassängträning.

Regionråd Magnus Ekblad (C), med ansvar för fastighetsfrågor är nöjd med att komma vidare med investeringen:

- Tillsammans skapas nu ett område med nybyggd sjukvårdsbyggnad och renoverad vårdcentral som blir en stor tillgång för salaborna och en viktig del i framtidens nära vård.

- Jag är också glad över att vad gäller värme och kyla så blir det nu leverans från det lokala energibolaget Sala Heby Energi. Fjärrvärme är en oerhört viktig del för att klara klimatutmaningarna och som en följd av detta kommer nu el att tillföras Mälardalens elnät istället för att vi tar därifrån, konstaterar även Magnus Ekblad.

Den nya sjukhusbyggnaden kommer alltså, förutom dagens verksamheter med avdelningar och mottagningar, även innehålla en bassäng. Bassängen möjliggör fler och bättre möjligheter för rehabilitering för salaborna.

Den nuvarande lasarettsbyggnaden är betydligt större än vad som idag används i den verksamhets som bedrivs i sjukhuset. Det innebär att den nya byggnaden bedöms vara mer anpassad för både dagens och morgondagens vårdbehov. Minskningen av lokalyta innebär även en besparing på ca 10 miljoner kronor per år.

Nuvarande byggnad hoppas Region Västmanland kunna avyttra.