Västmanland
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Vår politik


Centerpartiets politik inför den kommande mandatperioden kallar vi för närodlad politik. Med närodlad politik menar vi att beslut ska fattas så nära människor som möjligt och att alla människor är fria att bestämma över sin egen vardag.

För oss i Västmanland handlar närodlad politik om mer valfrihet i vardagen och fler gröna jobb i staden och på landsbygden.

Läs gärna alla våra förslag för ett grönare, mer hållbart och ett närodlat Västmanland i vårt länsprogram.