Lars Kallsäby uttalar sig om flyktingboende i Gamla brandstation

Lars Kallsäby, kommunalråd och byggnadsnämndens ordförande, uttalar sig i VLT om planerna att inom kort öppna ett hem för ensamkommande flyktingbarn i Gamla brandstationen på Norra Ringvägen.

– Jag tror att så fort beslutet vunnit laga kraft så kommer man att dra i gång det”, säger Lars.

En enig nämnd har sagt ja till 27 boenderum.

“Lars Kallsäby tillägger att kommunen ska försöka se till att flyktingarna sprids jämnt över kommunen så att inte alla hamnar på samma ställe.

– Det underlättar för integrationen med en jämnare spridning, säger han.