Kommunfullmäktige 13 oktober

Hans Stergel, 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, tar oss igenom agendan för detta sammanträde.