Ängsö får busslinje till sommaren

Ängsö slott

Tekniska nämnden har beslutat att kollektivtrafiken ska sträcka sig ut till Ängsö nästa sommar, i alla fall buss, skriver VLT.

I förslaget ingick även att titta på eventuell båtverksamhet ut till Ängsö men det visade sig för dyrt.

"Nu har tekniska nämnden satt ned foten, det blir ingen båtlinje. Man ska inte ens ta in anbud, enligt Ulf Jansson (C) som är nämndens vice ordförande:

– Det blir mer än dubbelt så dyrt som buss. En konsult har tittat på det så vi vet ungefär vad det skulle kosta.

En enig nämnd har därför beslutat om en ny busslinje under sommarlovet. Den ska köras av VL under två år innan trafiken utvärderas.

– Det blir fyra turer om dagen. Man får byta i Irsta. Fler får nytta av bussen.

Bussen kommer att gå ända till Långholmens brygga.

– Efter slottet finns islandshästar och fiskarservering.

Föreningen Ängsövägen, med bland annat Kungsbyn, Västerås camping Ängsö, Engsö slott och Ängsö golfklubb, kommer att stå för 15 procent av kostnaden för busslinjen, förklarar Ulf Jansson".

Fotograf: Magnus Nystedt