Intervju med kyrkovalskandidat Mikael Palmqvist

Vi presenterar i en rad intervjuer Centerpartiets kandidater i kyrkovalet i Västerås. I den här intervjun lär vi känna Mikael Palmqvist. Mikael är kandidat för stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.

Berätta om dig själv, vem är Mikael?

- Jag är idag bland annat ersättare i Västerås kommunfullmäktige, ledamot i kulturnämnden, ersättare i Mälardalens brand och räddningstjänst, ingår även i Centerpartiets rikstäckande kulturnätverk. Är också invald i styrelsen för Agenda 21, Västmanland. Förbundet Agenda 21:s roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling.

- Förutom detta så jobbar jag med att färdigställa manus till min kommande memoarbok/självbiografi "Nu minns jag allt" under 2017. Den kommer att innehålla en hel del politik, kyrka, idrott, kultur och en del om mina världsrekordförsök. Min förhoppning och ambition är att den ger läsaren spänning och olika upplevda tidsbildskänslor. Till vardags bor jag i Västerås och arbetar heltid som legitimerad förskollärare med utomhuspedagogik i Kungsörs kommun.

Varför har du valt att ställa upp i kyrkovalet?

- Värderingsfrågor kopplat till konkreta relevanta vardagsfrågor som berör också icke troende och sökare är angelägna och avgörande frågeställningar för många människor i hela Västerås och stiftet. Jag tror därför att vi gör det väldigt tydligt för väljarna i kyrkovalet med att det är Centerpartiets värdegrund som gäller och som vi utgår från i och med att vi deltar i kyrkovalet under partibeteckning, Centerpartiet.

- Därför ska vi möta väljarna i kyrkovalet nu 2017 med en övertygelse om att vi vill bevara och utveckla en öppen och välkomnande folkkyrka. En folkkyrka utifrån perspektivet om alla människors lika rätt och värde, där vi tror på ett öppet tolerant samhälle. Också att vi arbetar aktivt för en öppen hållbar folkkyrka som säger välkommen, oavsett vem du är: troende, icke troende, sökare, nyfikna, tvivlare, alla.

Har du något uppdrag i kyrkan i dag?

- Ordinarie ledamot i Västerås kyrkofullmäktige, ersättare i kyrkomötet.

Vilken är den stora utmaningen för Svenska Kyrkan just nu och hur tycker du kyrkan ska bemöta den?

- Svenska kyrkan ska vara de stora möjligheternas kyrka, till glädje för hela folket. Folkkyrkotanken handlar om precis det. Där är Centerpartiet unika när det gäller att driva på mot en tillgänglig modern öppen folkkyrka. Det som är unikt är att det är en politisk hållbar tanke över tid, som redan på Thorbjörn Fälldins tid grundlades i partiet och som har stark bärkraft runtom i hela stiftet och landet.

-Dessutom har Centerpartiet ställt upp i kyrkovalet ända sedan kyrkofullmäktigevalen infördes i Svenska kyrkan 1931. Den allmänpolitiska aspekten är också en del av kyrkopolitiken antingen vi vill eller inte, och jag anser att det är våran uppgift att tillsammans med väljarna ha med det i valrörelsen. Relevanta vardagsfrågor som berör också icketroende och sökare annars kan vi riskera uppfattas av en del väljare som en frireligiös förening som inte berör angelägna vardagsfrågor och då går bara de närmast troende och röstar, och så vill vi inte ha det.

- Vi går till val på en lokalt förankrad kyrka, aktiva församlingar där vi använder kyrkans tillgångar på ett hållbart sätt, där kyrkan både blir en mötesplats och en röst för öppenhet och tolerans.

Varför ska man rösta i kyrkovalet?

- Bland annat därför att värderingsfrågor kopplat till konkreta relevanta vardagsfrågor som berör också icketroende och sökare, är idag mycket angelägna och relevanta för många människor i hela Västerås, stiftet och i samhället i stort. Svenska kyrkan kan vara med och driva på för en grön omställning, driva på för fler lokala mötesplatser nära dig och mig, driva på för mer öppenhet, tolerans och motarbeta all slags utanförskap.