Vi har vunnit!

Västeråsarna har röstat för att behålla Västerås flygplats. Det betyder att vi säkrar vår beredskap och sjukvård, att vi behåller jobb och företag och säkrar Västerås konkurrenskraft.
Men det är inte bara en seger i sakfrågan. Det här är också en seger för demokratin. Västeråsarna har fått säga sitt i en fråga som berör dem och vi är imponerade och stolta över att så många varit engagerade i frågan om flygplatsens vara eller icke vara. Vi är glada och tacksamma över att så många gjort sin demokratiska plikt och gått till vallokalerna och röstat. Det här har stärkt demokratin i Västerås.

Vi i Centerpartiet vill nyttja flygplatsen till att göra den nödvändiga omställningen till klimatsmart flyg. För det är bara att inse - resandet kommer inte att minska i framtiden. Människor kommer fortsätta träffa varandra även i framtiden - både för att de vill och för att de behöver. Därför ska vi se till så att vi kan resa utan att belasta vår miljö. Centerpartiet vill att framtidens smarta och hållbara flyg utvecklas i Västerås. Det handlar om att skapa autonoma flygplatser, göra vår flygplats helt fossilfri och se till att framtidens flyg kan tanka hållbart i Västerås. Det kan vara med biojetbränsle, el, vätgas eller andra hållbara drivmedel. Vi vill signalera att Västerås flygplats är tillgänglig för näringslivet och akademin för utveckling av hållbart flyg.

Elflyget kommer revolutionera sättet vi reser inom landet. Utvecklingen går i rasande takt och inom bara några år kommer vi kunna resa hållbart med elflyg i Sverige. Vart ska det elflyget starta och landa om inte i teknikstaden Västerås - Sveriges nav för elektrifiering? Elflyget ger fantastiska möjligheter för att hela landet ska leva. När det går att resa snabbt, enkelt och hållbart varsomhelst det finns en kilometer asfalt i form av en flygplats, så finns det nya möjligheter för människor och näringsliv att samverka med varandra på nya platser runtom i vårt land och i Europa.

Om det är något som den här folkomröstningen har belyst så är det samhällsnyttan med vår flygplats. Centerpartiet vill därför att Västerås Stad öppnar upp för breddat ägande eller delfinansiering genom att officiellt inleda samtal med Region Västmanland. Dessutom vill vi att både Västerås och Västmanland ser till så att Västerås flygplats blir en av de nationellt utpekade beredskapsflygplatserna och därmed får mer ekonomiskt stöd från statligt håll.

Stort tack för allt engagemang i kampanjen och tack för alla 35 209 NEJ-röster!