Debatt:

Klimatförändringarna kräver ett krafttag nu

2022 blir ännu ett extremt år. Nya värmerekord, torka och fruktansvärda skogsbränder i Europa, Sibirien och USA, torka på Afrikas horn och fler översvämningar i Australien.

Den globala uppvärmningen är vår tids största ödesfråga. Klimatfrågan handlar inte bara om att rädda klimatet åt våra barn och barnbarn, utan lika mycket åt oss själva. Klimatet kollapsar redan nu, mycket tidigare och fortare än vad forskarna trott.

Samtidigt för Ryssland ett fruktansvärt krig i Ukraina som dödar oskyldiga barn och vuxna. Putins krigsstrategi, att slå ut matproduktionen, stjäla och förstöra spannmål, bidrar också till ökad svält och oro i världen. I stället för viktiga investeringar för klimatet tvingas nu länder lägga ännu mer pengar på vapen och upprustning av försvaret.

Klimatförändringar och krig påverkar även oss i Sverige och Västerås. Vi måste orka ta fighten för klimatet. Vi måste orka stå upp för människor som flyr undan krigets helvete. Vi måste visa att det går att göra mer och snabbare.

Landsbygden och gröna näringarna; jord- skog- och trädgårdsbruk, är en stor del av lösningen i klimatomställningen. Vi kan och måste öka den inhemska matproduktionen. Kommunen måste öka inköpen av lokalproducerad svensk mat. Vi kan och måste producera mer grön energi. Underlätta för mer stadsodling. Ta bättre vara på spillvärme.

Vi måste investera mer i solceller och smarta cirkulära energisystem i kommunens fastigheter och i samverkan med företagen. Satsa mer på förnybar energi som biogas och vätgas och klimatsmarta byggmaterial från den växande svenska skogen. Återbruka och återvinna. Då minskar vi både klimatavtrycken och vår sårbarhet.

Centerpartiet går till val på att kraftigt öka takten i klimatomställningen. Bygga och planera för mer träd, grönska och vatten inne i tätbebyggda områden. Gröna tak och träd som skuggar gör att vi bättre klarar av värmeböljor och skyfall. Mer grönska, växter och djur ökar den biologiska mångfalden och gör också att människor mår bättre.

Vi i Centerpartiet är optimister. I Västerås finns ett brett kunnande för att utveckla förnybara och cirkulära system för produktion och lagring av energi, mat, automation, digitalisering och transporter. Men vi måste öka takten i omställningen.

För miljöns bästa. För klimatets bästa. För Västerås bästa.

Valet den 11 september är viktigare än någonsin.

Vicki Skure-Eriksson (C)

Monica Stolpe-Nordin (C)

Erik Kihlberg (C)

Karin Westlund (C)