Kretsstyrelsen

Kretsstyrelsen är Centerpartiets lokala styrelse i Västerås och ansvarar för det interna arbetet. Under verksamhetsåret 2023 har kretsstyrelsen följande sammansättning:

Ordförande

Ledamöter

Ulf Jansson

Vice ordförande

Lucas Tunelid

Kassör

Veronica Cadei
Medlemsansvarig

Eva Sollén Mattsson


Henrik Eriksson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.