Ale

Vår Politik

Ale är en kommun i tillväxt med alla de utmaningar det för med sig. Vi är övertygade om att tillväxten är något som är bra för Ale och vi har en fantastisk potential. Men utmaningarna som det för med sig måste tas på allvar och hanteras klokt och förnuftigt.

Vi ser hela Ale. Närodlad politik för Ale framåt!

En uppdaterad verion av Centerpartiets politik på riksnivå hittar du under Politik från A till Ö.

Centerpartiet i Ale gick till val 2022 som en stark och självständig kraft i den politiska mitten. Bland de frågor som driver oss är
* miljö- och klimatengagemang
* företagsamhet
* framtidstro
* tron på alla människors lika rätt och värde
* jämställdhet
* jobb och företag i hela landet
* motstånd till populism och extremism.

Vi har ett samlat lag av starka kandidater som skapar grön liberal politik i Ale. För Centerpartiet i Ale kommun är det viktigt att
* Hela kommunen ska leva. Du ska både kunna bo och arbeta på landsbygden.
* Cykelvägar ska finnas även på landsbygden för att underlätta både cykelpendling och sommarutflykter
* Skapa bättre möjligheter att ladda elbilen i kommunen
* Klimatsmart och närodlad mat ska serveras i våra kommunala verksamheter
* Fortsätta arbetet för kvinnors villkor i livet och arbetslivet. Vi är för LOV (lagen om valfrihet).
* Civilsamhället behöver stärkas och vi vill prioritera arbetet med huskurage i alla kommunala bostäder.

Detta och mycket annat ryms i vår valplattform.
Kontakta oss för mer information.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.