Ale

Gruppledare: Jessika Loftbring

Våra förtroendevalda

Sedan valet 2022 är Centerpartiet i opposition i Ale. VI finns representerade i Kommunfullmäktige och i ett flertal nämner och kommunala styrelser.

Kommunfullmäktigegruppen
(3 mandat i KF för Centerpartiet 2022-2026)

Jessika Loftbring, gruppledare
jessika.loftbring@pol.ale.se

Dan Sandros, ordinarie

Lina Bodestad, ordinarie

Henning Ankarudd, ersättare

Linda Hoffberg, ersättare

Kommunstyrelsen

Jessika Loftbring, ordinarie

Socialnämmden

Hanna Bendz, ordinarie

Samhällsbyggnadsnämnden

Dan Sandros, ordinarie

Henning Ankarudd, ersättare

Utbildningsnämnden

Lina Bodestad, ordinarie

Linda Hoffberg, ersättare

Servicenämnden

Jessika Loftbring, 1:e vice ordförande

Valnämnden

Åke Niklasson, ordinarie

Ale-byggen

Jan-Åke Bernsten, ersättare

Revisionen

Lennart Dahl

Ale Elförening

Ingemar Othzén
Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.