Ale
Jessika Loftbring, ordinarie i kommunfullmäktige och 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Våra förtroendevalda

Sedan valet 2018 styr Centerpartiet i Ale i en koalition tillsammans med Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet samt det lokala partiet Framtid i Ale. Nedan ser du vilka poster som Centerpartiet har i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser under mandatperioden 2018-2022.

Kommunfullmäktigegruppen
(3 mandat i KF för Centerpartiet 2018-2022)

Åke Niklasson, ordinarie (gruppledare)
ake.niklasson@ale.se

Jessika Loftbring, ordinarie
jessika.loftbring@ale.se

Lennart Dahl, ordinarie

Lina Bodestad, ersättare
lina.bodestad@ale.se

Hampus Eklund, ersättare

Kommunstyrelsen

Åke Niklasson, ersättare

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Hanna Bendz, ersättare
Fuad Karimli, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden

Dan Sandros, 2:e vice ordförande

Utbildningsnämnden

Lina Bodestad, ordinarie

Kultur- och fritidsnämnden

Helena Andersson, ersättare

Revisionen

Leif Andersson, ordförande

Servicenämnden

Jessika Loftbring, ordförande
Lennart Dahl, ordinarie
Ingemar Othzén, ersättare

Valnämnden

Ingemar Othzén, ordinarie

Ortutvecklingsmöten

Lina Bodestad, Nol
Dan Sandros, Nödinge
Lennart Dahl, Bohus
Hanna Bendz, Älvängen
Jessika Loftbring, Starrkärr-Kilanda

Ale-byggen

Anitha Kristiansson, ordinarie
Jan-Åke Bernsten, ersättare

Ale Elförening

Ingemar Othzén
Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.