Ale
Centerpartiet lokalt
  • / Våra förtroendevalda

Våra förtroendevalda

Sedan valet 2018 styr Centerpartiet i Ale i en koalition tillsammans med Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet samt det lokala partiet Framtid i Ale. Nedan ser du vilka poster som Centerpartiet har i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser under mandatperioden 2018-2022.

 

Kommunfullmäktigegruppen
(3 mandat i KF för Centerpartiet 2018-2022)

Åke Niklasson, ordinarie (gruppledare)
ake.niklasson@ale.se

Elena Fridfelt, ordinarie
elena.fridfelt@ale.se

Jessika Loftbring, ordinarie
jessika.loftbring@ale.se

Lennart Dahl, ersättare

Lina Bodestad, ersättare
lina.bodestad@ale.se

Kommunstyrelsen

Åke Niklasson, ersättare

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Elena Fridfelt, ordförande

Samhällsbyggnadsnämnden

Jessika Loftbring, ordinarie
Dan Sandros, ersättare

Utbildningsnämnden

Lina Bodestad, ordinarie

Kultur- och fritidsnämnden

Helena Andersson, ersättare

Revisionen

Leif Andersson, ordförande

Servicenämnden

Lennart Dahl, ordinarie
Ingemar Othzén, ersättare

Valnämnden

Ingemar Othzén, ordinarie

Ortutvecklingsmöten

Elena Fridfelt, Älvängen
Lina Bodestad, Nol
Dan Sandros, Nödinge
Lennart Dahl, Surte-Bohus

Ale-byggen

Anitha Kristiansson, ordinarie
Hanna Bentz, ersättare

Ale Elförening

Ingemar Othzén

Nämndeman i tingsrätten

Pierre Thorwald