Sexuell frihet

Sexuell frihet för oss Centerkvinnor innebär att alla individer ska ha rätten till och självbestämmandet över den egna kroppen, sin reproduktiva hälsa, sexualitet och rätt till god fysisk och psykisk hälsa hela livet.

sol-has-bg

För Centerkvinnorna handlar sexuell frihet och jämställd hälsa om:

  • Att alla oavsett könsidentitet skall ha möjlighet till kroppslig integritet.
  • Att kroppar inte skall betraktas som objekt och handelsvaror.
  • Att alla oavsett könsidentitet skall ha rätt och möjlighet att fritt utforma sin egen sexualitet.
  • Att alla oavsett könsidentitet skall ha rätt och möjlighet till hälsa och sjukvård.

Sexuell frihet för oss Centerkvinnor innebär att alla individer ska ha rätten till och självbestämmandet över den egna kroppen, sin reproduktiva hälsa, sexualitet och rätt till god fysisk och psykisk hälsa hela livet.

Tyvärr ser det inte ut så idag. Vi vet till exempel att cirka 96 procent av de som utsätts för sexuella övergrepp är flickor eller kvinnor. Förlossningsvården är eftersatt. De sjukdomar som psykisk ohälsa drabbar kvinnor hårt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.